Georgette De Wael, kleindochter van Emiel Tirry ging op zoek naar anekdotes en foto’s van haar opa die aan het front verbleef als jong soldaat tijdens Wereldoorlog I. Zij schreef korte maar vooral mooie verhalen over een jongeman in de toenmalige sombere oorlogsjaren. De foto’s die zij na veel zoeken vond, zijn een meerwaarde omdat we bij het lezen de mens achter het verhaal vinden. 

Wat voor je ligt komt  uit het dagboek van een 89-jarige Ludovicus Franciscus Van Lier. Pierre Parijs uit Leireken in Peizegem gaf het ons ter lezing. We vonden het een bijzonder mooi levensverhaal dat de toenmalige tijdsgeest verheldert. Daarom willen we twee verhalen uit Ludovicus’ dagboek met je delen. In het eerste stelt hij zichzelf voor. Voor het tweede verhaal maken we een sprong in de tijd en belanden we in de frontlinie van de Eerste Wereldoorlog.