Nooit meer terug naar het vaderland

ANDRIESSENS Jozef Egidius

Jozef is geboren in Peizegem op 28 mei 1881 als zoon van Rochus Bartholomeus en Maria Catharina Verpeet. Hij huwde  Maria Mathilda Seghers,  die van beroep herbergierster was. Als milicien trad hij in dienst in 1901.

Opgeroepen als soldaat 2de klasse bij het 1ste linieregiment 2decompagnie op 1 augustus 1914  en gestationeerd bij de 1ste vestigingsregiment. Op 14 oktober 1914 is hij naar Calais overgebracht op bevel van hogerhand. Als soldaat was hij daar ingedeeld bij de hulptroepen van de genie. Op 20 december 1914 was hij aan de slag bij de 1ste compagnie onderhoudswerkers van de genie voor wegen en bruggen te Steenkerke en op 24 december 1914 bij de Genie, 1 Groep 59de compagnie gelegen te Poperinge.

Op 24 mei 1916 is hij in Calais gehospitaliseerd in, Middleton, rue du Temple 53, wegens ziekte opgelopen in dienst bij een eenheid die aanspraak maakte op frontstrepen. Gekwetst op 7 juni 1916 in Calais en er naar het Belgisch militair hospitaal Porte de Gravelines gebracht. Overleden op 8 juni 1916  in het krijgsgasthuis van Calais door ontsteking  van de luchtwegen. Hij werd opgebaard in het "dépôt mortuaire", rue Edgard Quinet te Calais. Daar is hij ook begraven op de Belgische militaire begraafplaats sectie 1 rij 14 graf nr. 6. Nadien volgde een nieuwe begraving in Calais op de gemeentelijke begraafplaats Nord Boulevard du 8 Mai van het Belgisch militair ereperk graf nr. 498. Hij kreeg postuum 2 frontstrepen. Op zijn rouwprentje lezen we: “Hij behoort tot het getal dier helden die hun bloed en hun leven offerden voor de Verlossing, de Vrijheid en de Eer van ons duurbaar België. Zijn naam wordt door het volk gezegend; zijne gedachtenis zal voortleven bij het dankbaar nageslacht”.  Zijn stamnummer is 101/52295 / (11152) en dossiernummer 6179116 in de KLM.

Na zijn overlijden liet hij  een weduwe en vier kinderen na. Zijn weduwe was lid van de Vlaamse Oud-Strijders Merchtem.