Fatale kogelschoten

AMERIJCKX (Ameryckx in sommige bronnen) Petrus-Johannes

Petrus-Johannes is geboren in Bollebeek-Mollem op 12 maart 1892. (Op het offerandeprentje en in Het Staatsblad is echter 27 februari 1892 opgegeven als geboortedatum.) Zijn indiensttreding als milicien dateert van 1912.

Tijdens de oorlogsjaren was hij opgeroepen om op 1 augustus 1914 als ruiter bij het 2de Gidsenregiment, 2de Groep 4de eskradon te vervoegen. Nadat hij op 17 februari in Diksmuide gewond was geraakt door kogelschoten aan de borstkas en in de onderbuik werd hij overgebracht naar het veldhospitaal L’Océan in De Panne. Daar bezweek hij aan zijn verwondingen op 21 februari 1916.

Hij werd begraven in Adinkerke op de militaire begraafplaats onder het nummer 960 op 22 februari 1916. Op 3 september 1921 werd hij herbegraven in Merchtem.

Hij werd onderscheiden met het Oorlogskruis met Palm op 2 maart 1916 en kreeg eveneens het Militair Ereteken 2e klasse en 2 frontstrepen.  Zijn stamnummer is 150/8524.

Op het rouwprentje lezen we o.a. een aanmoediging voor zijn twee broers die ook frontsoldaten waren nl. “hij heeft manhaftig gestreden, voor zijn land bitter geleden. Voor koning, voor Eer en voor Plicht wondren van dapperheid verricht!... Aan U, mijne twee Broeders Jules en Adolf die nog gaat in den slag, aan U zend ik nog eens mijnen broederlijken en vaderlandschen groet!