De Heemkring Soetendaelle is een deel van de vzw Soetendaelle en is samen met de Kunstkring Soetendaelle en het voormalige Groencomité (voorheen 'Groenkomitee') gesticht op 27 januari 1971
Eind Jaren '70 ontstond uit dit 'Groenkomitee' (toen samengesteld uit o.a. Gileen De Brandt, Constant Droesbeke, Pol Feytens, Désiré Selleslagh en Frans Van der Cammen) de vzw.
Op 25 juni 1969 werd de kerk van O.L. Vrouw-ter-Noodt getroffen door de gedeeltelijke instorting van haar gewelf. Deze rampzalige gebeurtenis bracht een aantal mensen samen met de bedoeling om te redden wat er nog te redden viel van het kunstpatrimonium.
Dat was de start van de Heemkring, die in de volgende jaren uitgroeide tot een bloeiende vereniging