De Heemkring Soetendaelle is een deel van de vzw Soetendaelle en is samen met de Kunstkring Soetendaelle en het voormalige Groencomité (voorheen 'Groenkomitee') gesticht op 27 januari 1971
Eind Jaren '70 ontstond uit dit 'Groenkomitee' (toen samengesteld uit o.a. Gileen De Brandt, Constant Droesbeke, Pol Feytens, Désiré Selleslagh en Frans Van der Cammen) de vzw.
Op 25 juni 1969 werd de kerk van O.L. Vrouw-ter-Noodt getroffen door de gedeeltelijke instorting van haar gewelf. Deze rampzalige gebeurtenis bracht een aantal mensen samen met de bedoeling om te redden wat er nog te redden viel van het kunstpatrimonium.
Dat was de start van de Heemkring, die in de volgende jaren uitgroeide tot een bloeiende vereniging

Eddie De Block, voorzitter

Hendrik Thomas, ondervoorzitter & beheerder digitaal archief

Kamiel Vrijdagh, archivaris

Louis Vanderstraeten, penningmeester

Hilde Doms, secretaris

 

Eric Biesemans, lid

Eddy Cooremans, lid

Jan De Block, lid

Jan De Smedt, lid

Frans Feytens, lid

Pol Feytens, erelid

LIsette Junius, lid

Wouter Robberechts, lid

Werner Thomas, lid

Herman Vandenbossche, lid

Hedwig Vertonghen, lid

Maria Van Moeseke, lid

 

De Heemkring heeft in het verleden altijd kunnen rekenen op de inzet van heel veel leden. Wil je weten wie vroeger deel uitmaakte van onze Merchtemse kring, lees dan de documenten in de rubriek ‘Historiek Heemkring’.