Archief - voorlopige versie

- Veertig jaar Heemkring Soetendaelle deel 01

            - Bedelbrief (na 1735) aan aartsbisschop voor (herop)bouw van de kerk

            - Onze wekelijkse markt met marktreglement

            - De geschiedenis van de meter

            - Kermis en jaarmarkt in Merchtem

            - De lakenhalle te Merchtem

            - Het paardenkerkhof te Merchtem

            - De postkoets of diligence te Merchtem

            - De post te Merchtem

            - De stations Merchtem en Peisegem

            - De binnenmolen van Merchtem

 

- Veertig jaar Heemkring Soetendaelle deel 02

            - Brouwerijen en herbergen in Merchtem

            - De begrenzing der vrijheid Merchtem

            - Aanleg van de nieuwe weg Brussel-Dendermonde

            - Besmettelijke ziekten in Merchtem

            - Lotgevallen van de 16 tot 35-jarigen in mey 1940

            - Franse kinderen gedoopt te Merchtem

 

- Veertig jaar Heemkring Soetendaelle deel 03

            - De geschiedenis van het Hof ten Anker

            - De vluchtelingen van Halluin en Menen

            - Uit de kiezerslijst voor de rechtbanken van koophandel

            - ‘Aen den Artsbischop’ – Brief van pastoor Tourneur tot de brand van 1571.

            - Ontstaan van Merchtem-centrum

            - Bondige schets van het parochiegebeuren tijdens de 19e eeuw I

            - Bondige schets van het parochiegebeuren tijdens de 19e eeuw II

            - Bondige schets van het parochiegebeuren tijdens de 19e eeuw III

            - Bondige schets van het parochiegebeuren tijdens de 19e eeuw IV

 

- Veertig jaar Heemkring Soetendaelle deel 04

            - Bondige schets van het parochiegebeuren tijdens de 19e eeuw V

            - Bondige schets van het parochiegebeuren tijdens de 19e eeuw VI

            - Bondige schets van het parochiegebeuren tijdens de 19e eeuw VII

            - Bondige schets van het parochiegebeuren tijdens de 19e eeuw VIII

            - Uit het kerkarchief van Merchtem

            - De windmolen van Brussegem

            - Uit het kerkarchief van Hamme

            - Korte schetsen over Merchtem overouds

            - Kerkdiefstallen

            - De eed van haat

            - Huwelijkskontrakt Feytens-Lilleboom

            - Nieuw kerkhof van Merchtem

            - Verkoop van in beslag genomen goederen

            - Rentebrief van pastoor Carolus Tourneur

 

- Veertig jaar Heemkring Soetendaelle deel 05

            - Perikelen rond de schoolstrijd 1879

            - Bestemming Amerika

            - Peizegem en de koutermolen

            - De republikeinse kalender

            - Departement van de Dijle, Brussegem

            - Verslag van gebeurtenissen in WOI

            - Familienamen in Nederland

            - Toneelaffiche Peizegem 1924

            - Gemeenteraadsverkiezingen 1964,betwisting  Paddebroeken en Weyenberg.

            - Verkoopakte 1764, De Sterre op de  Markt

            - Namen van vondelingen in Asse

 

- Veertig jaar Heemkring Soetendaelle deel 06

            - De klokken in de kerk van O.L.Vrouw ter Noodt

            - Verkoop van het ‘Steenen huys’ – 1747

            - De Dorpskeure van Brussegem

            - Lening der gemeente Merchtem – 1879

            - Staat van levering aan en onkosten van vreemde legers – ca 1706

            - De gemeentelijke jongensschool aan de Reedijk 1866-1938

            - Napoleon en de slag van Waterloo

            - De O.LV. maaltijden in de kerk van Merchtem

            - De molen van Verspreet of Ukkelgem molen

            - Kermis een week te vroeg

            - De noodlanding te Mechelen aan de Maas – 1939

            - Verhuring van den steenpoel ‘Ten Dale’ – 1531

            - Uit oude verslagboeken 1886 – 1905   

 

- Veertig jaar Heemkring Soetendaelle deel 07

            - Rond het Hof ten Hout, de baan Merchtem-Buggenhout

            - Geschiedkundige aanteekeningen van pastoor van Zennick over Brussegem

            - Lening van 120.000 fr – 1879

            - Merchtem overouds – het Blauw Boeksken

            - Merchtem overouds – het Rood Boeksken

            - Rijksdiensten te Merchtem sedert 1830

            - Terugblik op Cantersteen

            - De aanleg van vliegvelden in Merchtem – 1944

            - Perikelen rond de Mouilliegracht te Merchtem – 1892

            - Burgemeesters van Merchtem 1830 – 1940

            - Even grasduinen bij Popp

 

- Veertig jaar Heemkring Soetendaelle deel 08

            - Het uurwerk van de kerk O.L.Vrouw-ter-Noodt

            - De kippenkweek in Merchtem

            - Heraanleg van de kouter- 1857

            - Omhaling voor de uitbreiding van de kerk – 1651

            - Begrenzing der Vrijheid

            - Uit oude verslagboeken  – 1906

            - Merchtemse enclaves – Grensgeschillen met Opwijk

            - Bevolking in Merchtem rond 1930

            - Het Hof ter Spelt of Appelkot

            - Terugblik op het gemeentehuis – van oud naar nieuw

            - Weetjes :     - Het pensionaat te Merchtem

                                   - Lijst der notarissen

                                   - Moeders wieg stond te Merchtem – Mgr Van Waeyenbergh

                                   - De Brambilla’s te Merchtem

                                   - De markt in 1902

                                   - Nog over de gemeenteschool aan de Reedijk

                                   - Oud kantoorreglement van het personeel NMBS

                                   - Guldensporenfeesten 1939

 

 

 

 

- Veertig jaar Heemkring Soetendaelle deel 09

            - Een confrontatie tussen Franse en Hollandse soldaten in Merchtem 13.06.1706

            - Augustus-september 1914 in Merchtem

            - De glasramen in de kerk van O.L.Vrouw-ter-noodt

            - De burgerwacht in België en te Merchtem – 1830

            - Terspelt en Dooren in vroegere jaren

 

- Veertig jaar Heemkring Soetendaelle deel 10

            - Merchtem en de negenjarige oorlog 1689-1697

            - 16-17-18 mei 1940 te Merchtem

            - Het gehucht Terlinden-Molenwijk, volksspelen, volksfiguren en kemis

            - Hamme, de parochie van de H. Gudula

            - Het hof te Hamme

            - Het Hof ten Houte

            - De gemeentelijke politie

            - Onze Merchtemse veldwachters

            - Terugblik op het nieuwe gasthuis

            - Oprichting vaneen tweede muziekmaatschappij – 1880

            - De plaats van August De Boeck in de Merchtemse muziekwereld

            - Onderwijs te Peizegem

            - Het aktivisme en de Vlaamse pers tijdens WOI *

            - Uit de Gazet van Merchtem

            - Romeinen te Merchtem

 

- Veertig jaar Heemkring Soetendaelle deel 11

            - Het orgel in de kerk O.L.Vrouw-ter-Noodt te Merchtem

            - Breestraeten, houden zo – Gruwelijke moord te Breestraeten

            - Vondelingen en Vaderlandskinderen te Merchtem *

            - Merchtemse jongens in dienst van Napoleon

            - Uit het register van advies van gevaarlijke inrichtingen (eerste helft 20e eeuw)

            - Nieuws uit Merchtem in de Nederlandse kranten

            

- Veertig jaar Heemkring Soetendaelle deel 12

            - Het gehucht Langevelde

            - Uit het Oorkondenboek der abdij van Affligem

            - Oud Merchtem rond 1900

            - In wiens handen gingen de bezittingen der abdij van Affligem te Merchtem na 1796

            - Kort overzicht van de geschiedenis van het kerkgebouw

            - Brussegem in woord en beeld

            - Reglement voor de nachtwacht – 1846

            - Dokument uit het kerkarchief door ‘tresorier’ Victor Thibaut 1834-1860

            - Uit het register van de gemeenteraad van Merchtem – 22.10.1944

            - Absolon De Keersùaecker op bedevaart gestuurd naar Straatsburg

            - In beschikbaarheid stellen van schoolmeesters te Merchtem – 1884

            - Nog uit de gemeenteraad eind 1800

            - Gemeenteraadskandidaten 1928

 

- Kerkschatten – brochure open kerkdag 2001

- De Langeveldemolen – Jan De Smedt

- Jongenschool aan de Reedijk 1866-1938

- Terugblik op ‘Gazet van Merchtem’ en  ‘De Merchtemse Gazet’ – Raf Asselman

- Opeisingen door Duitse troepen in 1914

- Merchtem doorheen de Historie v.a. de 19e eeuw

- Journal officiel du Gouvernement de la Belgique  Interessante wetteksten (1814)

- Bulletin der wetten van het Franse Kyzerryk

- Bulletin des Lois de la République Interessante wetten voor onze streek (tot 1804)

- Huijsarmen – Manuael 1740-1745 - Rentmeester Jan Van Den Driessche 

- Huijsarmen – Manuael 1751-1757 - Rentmeester Jan Van Den Driessche 

- Manuael der innecomen – 1776-1781 - Rentmeester Joannes Jacobus Bastaerts

 

Résumé van : ‘Verzameling wetten en Koninklijke Besluiten van Belgë’

    1830-1939 (1880-1900 ontbreekt)

 

- Jongenschool aan de Reedijk 1866-1938

- Opeisingen door Duitse troepen in 1914

- Huijsarmen – Manuael 1751-1757 - Rentmeester Jan Van Den Driessche 

- Manuael der innecomen – 1776-1781 - Rentmeester Joannes Jacobus Bastaerts

- België 1830-1839

- België 1914-1918 (2 stuks)

- Grensbetwisting tussen Merchtem en Brussegem 1807-1810

- Luther en het ontstaan van het protestantisme

- Terugblik op de Gazet van Merchtem en de Merchtemse gazet

- Schepengriffie van Merchtem 1883-1888

- De vroegste geschiedenis omtrent de Burcht en de Kerk

- Veertig jaar heemkring Soetendaelle - deel I

 

- Departemant van de Dijle – Nieuwe wetten vanaf 1794

- Manneke Pis te Merchtem

- Sleeuwhagen, Ten Houten ende Peijssegem – Landboek 1725

- De Steltenlopers van Merchtem

- Rwanda

- De H. Amelberga, edelvrouw en heilige

- Familienamen op de Heide (Peizegem)

- Activisme en activisten te Merchtem

- De Hoeven van de abdij van Affligem

- 4 soldatenbrieven door Merchtemse jongens dienende onder Napoleon

- Geschiedenis van Huttert

- Taxeren van banmolens en bunderen tegenover de heer van Merchtem

- Sint gudulakerk te Hamme

- Bijdrage over het teren in de kerk van Merchtem

- Hunsberg

- Grafschriften

- Naamlijst der weldoeners van de kapel van het Gasthuis 1845-1968

- Culinair heempraatje – Buffet en kookboek

- Smaad en bespottingen van August Linthout versus Petrus Van Overstraeten

- Een 10-tal copyen ‘De Zondagklok’ (o.m. 1918)

 

- Reglement Gasthuis (begin XIVe eeuw), St Catharina verering te Merchtem en het   

            voormalig hospitaal-hospitium  door M. Sacré (copy uit ESB – voorbereiding ons boek   

            met Eddy Crick))

- Namen bij de groepsfoto van de harmonie St Cecilia

- Lt Juul De Winde en de Westrozebeekse gesneuvelden 28 september 2008

- Hele bundel omtrent costuymen (Brussel, Leuven, Grimbergen) regels en reglementen

- Map met persknipsel over Merchtem 1989-1991 – overlijden Chris Biesemans

- Ronrit Ossel, Hamme – Kasteel de Molina, Hof te Hamme, kerk van Hamme

- Rondrit Peisegem, Brussegem – Hof ten Houte, gemeentelijke Tuinbouwschool

- De Kerk van Merchtem

- Retrspectieve Fran Van der Cammen – 1992

- wandelen door Groot-Merchtem

- Kerk van Peisegem

- Geschiedenis van de Passerel

 

 

 

Eddy Crick

- Hennen van Merchtem met Cronicke van Brabant (Gezelle)

- Erfcijsen van St Katherinen 1502

- Manuael van Pastoor Carolus Toneur

- 100 Gasthuis, historische schets

 

Louis Van Ransbeeck

- Klein Molenbeek

- Merchtem vanuit de lucht

- Veldtocht van het Belgisch leger 1940

- Vluchtelingen uit Halluin 1917

- Lotgevallen van de mannelijke 16-35 jarigen in 1940

 

Werner Thomas

- Geweldadige confrontatie tussen Franse en Hollandse soldaten 1706

- Merchtem en de 90-jarige oorlog 1689-1697

 

Pol Feytens

- Landing in Normandië 1944

- Destinations America 1992

- Merchtem, de pastorie

- Thiendeboeck van O.L.Vrouwe tot Merchtene

- Vrede van Westfalen 1618-1648

- Avondwandeling in centrum van Brussel 

- De Kapel van Ter Spelt en de Dries

- Merchtem geplaagd

- Uurwerk en Glasramen in de Kerk O.L.Vrouw ter Noodt

- Klokken in de Kerk O.L.Vrouw ter Noodt

- De Klokken en het Orgel in de Kerk O.L.Vrouw ter Noodt

- Laatste kerkrekening van het Ancien Régime

- Kleine geschiedenis van Grote Automerken

- De Amerikaraket

- Betwisting tussen de heer en de inwoners betreffende de Molens

- Grensbetwisting tussen Merchtem en Brussegem (1807-1810)

- Manuael van Michiel Geerems

- Beurtrol der pachters voor het uitvoeren van wagenvrachten

- Schepengriffie van Merchtem 1583-1588

- Aanstelling Kerk-, Huysarme- en Poortmeesters 1656-1706-1710-1716

- Kerkrekening Kerk O.L.Vrouw ter Noodt 1524

- O.L.Vrouw maaltijden in de Kerk

- Luther en het ontstaan van het Protestantisme

- Landboek Nieuwstraete 1723

- Manuael der innecomen … kerk en vrijheid 1788-1793

- Gasthuys manuaelboek voor Jan Van Den Driessche 1730-1733

- Boek met gemeentelijke betalingen, beginnend 6e jaer der Fransche republiek

- Manuaelboek van het Sint Catharinagasthuis 1620-1621

 

Raf Asselman

- De Burgerwacht in België en in Merchtem

- Merchtem in de oorlogen van Lodewijk XIV

- Frans Vlaanderen

- Vondelingen en Vaderlandskinderen in Merchtem

- Berlin

- Vincent Van Gogh

- Gehucht Langevelde ism Rik, Hedwig en Fons 

- Gehucht Terlinden-Molenwijk ism Rik, Hedwig en Fons 

- Congo, 100 jaar geleden      

- Tabak- en sigarenfabriek Verelst

- Burgemeesters van Merchtem

- 50 jaar Davidsfonds te Merchtem                  

- Hof ‘Den Ancker’ te Merchtem

- Molens van Merchtem 1688

- Merchtemse jongens in dienst van Napoleon

- Besmettelijke ziekten in Merchtem

- Colombus achterna 1492-1992

- Rijksdienst te Merchtem

- ’t Gebeurde in oktober 

- Parochiegebeuren te Merchtem in de 20e eeuw – 8 delen

- Merchtemse volksfiguren

- Bevolking van Merchtem ca 1930

- Grasduinen bij Popp

- Brouwerijen in Merchtem (3dln)

- Terugblik op april 1890

- Guitenstreken van ‘Den Bol’

 

Fons Biesemans

- De Gasthuyscynzen doorgelicht

- Rond het Hof ten Houte

- Met Passer en Penseel ism Louis Van Ransbeeck

- Hoevebenamingen

- Romeinen te Merchtem

- Affligem en zijn Laathof te Merchtem

- Het ontstaan van Merchtem in een notendop

- Over oude maten en gewichten

- Merchtemse wegen en straten

- Vroegste geschiedenis omtrent de Burcht en de Kerk

- Doodslag te Merchtem 1682 (Moord in de Stoofstraat)

- Napoleon, de slag van Waterloo

- Doorsnede van oude Romeinse weg

- Hand-, Huis-, Sibbe- en Ambachtstekens

- Wie kocht het Affligemgoed te Merchtem na 1796 ?

- Ontstaan van onze parochiekerk

- Merchtem van Burcht tot Vrijheid

- Ontstaan van Merchtemcentrum

- Merchtemse straten en straatnamen

- Wegwijs in het Thiendeboeck door pastoor Van Zinnick

- Moord in Breestraeten 1894

 

- Transcriptie ‘Dit syn de renten die toebehooren aen de Huysarmen van Merchtem’ 

- Lotelingen in Merchtem 1624-1695 (Sprangers)

- Weyenberg Springlevend

- Breestraeten, houden zo

- Terspelt en Doren, eeuwig jong

- Het Manuaal van Pastoor Carolus Tourneur

- 160 jaar gasthuis – een historische schets

- Brussel, Vlaamse stad (Everaet)

- Het Kruis in de Stoofstraat

- Knipsels uit een kwarteeuw Soetendaelle (De Booser)

- Heemkring bestaat 30 jaar (Raf)

- Merchtemse Schuttersgilden (1/2) – Jan De Smedt/Lies Jacops

- Edward Teirlinck (Frank Teirlinck)

- Merchtem 750 jaar vrijheid 1251-2001

 

- 25 jaar OCMW Merchtem