Met 20 kringleden en partner sloot de Heemkring het werkjaar af met een Frontmenu. Het was een initiatief van kringleden Eddie De Block en Eddy Cooremans. Op het menu van 12 december stond een veredelde versie van wat de frontsoldaat wellicht kreeg: een natje en een droogje waarmee de toenmalige frontsoldaat even de ellende van de loopgraven kon vergeten tijdens de kerstdagen.

De reden waarom de Heemkring de benaming Frontmenu gebruikt,sluit aan bij de herdenking van de oorlogsjaren ’14-’18: een onderwerp waar de Heemkring een groot deel van haar activiteiten zal op focussen in 2018. Het is dan immers de bedoeling om de publicatie ‘Oud-soldaten uit Groot-Merchtem uit Wereldoorlog I’ klaar te hebben.

Het werd een geanimeerde samenkomst. De foto’s hieronder geven je een beeld van de gezellige sfeer onder de aanwezigen.

 

 

 

 

Door het ijzige winterweer net even te laat om op de groepsfoto te staan: Pol Feytens, Frans Feytens. Door omstandigheden konden volgende heemkringleden er niet bij zijn: Maria Van Moeseke, Chris De Backer, Francis Wijns, Werner Thomas, Wouter Robberechts.

 

Op 17 november nodigde de Heemkring haar leden uit voor een ongemeen boeiende voordracht. Heemkringlid Herman Vandenbossche deed jarenlang onderzoek naar de oorlogsjaren van zijn grootvader en grootoom. Hij gaf een lezing van de harde frontjaren van twee Merchtemse oorlogshelden: Jozef en Frans Vandenbossche.

Het werd een avond van secure opvolging van de frontervaringen en tegelijk had de lezing een anekdotisch gehalte. De heemkringleden bleven meer dan twee uur lang geboeid luisteren.