Leon Bormans was sedert 1980 lid van de Heemkring.  Hij hielp bij de samenstelling van publicaties zoals "Merchtem van Vrijheid tot Fusie", "Toneelleven in Merchtem"...

 

De wapenschilden in de raadzaal waren zijn idee en hij heeft die gerealiseerd, samen met leerlingen van het Sint-Lucasinstituut waar hij toen werkzaam was.

 

Een aantal leerlingen maakten er door zijn toedoen zelfs een eindwerk over het project Reedijk. Niet minder dan 7 verschillende voorstellen werden op plan gezet en, samen met de maquettes, tentoongesteld in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

(Pol Feytens)

Met het gedachtenisprentje van Leon koesteren we een mooie herinnering aan een waardevol lid.

Op 22 april laatstleden werden Pol Feytens, Maria, Van Moeseke, Jos de Booser en Rik Geeroms in de 5 voor 12 gevierd voor hun jarenlange inzet in de Heemkring. Pol is niet langer voorzitter maar hij, Maria en Jos blijven actief bestuurslid. Rik zet een punt achter zijn actieve rol in de kring.

 

Het was een sfeervolle avond met volgende ingrediënten: een lekkere maaltijd, mooie cadeaus, een attentie van de gemeente en diploma voor heemkundige verdiensten , aangrijpende gelegenheidstoespraken en als verrassing een gedicht uit de pen van Jef Hellinckx. Jef kwam het met de gepaste dictie en mimiek voordragen. 

Frans Feytens maakte van deze avond een fotoreportage We willen Frans dan ook bedanken voor dit knappe fotowerk.