De familie de Clercq schonk onderstaande foto uit de beginjaren van 1900. Raf gebruikte eerder deze foto in zijn heempraatje van september 1987. Hij meent hierop Laurent Maervoet (2e van links) en Louis Guns (uiterst rechts)te herkennen.

Kan er iemand de 6 personeelsleden identificeren ?

Met het overlijden van Jos de Booser verliest Soetendaelle een van haar stichters. Voor de Heemkring was Jos een bijzonder gedreven bestuurslid en haar heengaan is voor de kring een bijzonder groot verlies.

Erevoorzitter van de Heemkring, Pol Feytens schreef volgend in memoriam.

"Met ontsteltenis vernam ik het overlijden, op 80-jarige leeftijd, van ons gewaardeerd medelid Jos de Booser.

Reeds van bij het ontstaan van het Groenkomitee, de kiemcel van Soetendaelle, was zij, samen met o.a. Frans Van der Cammen, Jan Heuninckx en Dédé Selleslagh, betrokken bij de stichting in 1971 van de vzw.

Vele jaren wijdde zij haar beste krachten aan de Kunstkring voor het organiseren van tentoonstellingen en concerten. Ook aan menigvuldige interessante bezoeken aan kunstactiviteiten in gans België verleende zij haar medewerking. 'Jeugd en Poëzie' was nog een resultaat van haar voorliefde voor alles wat op cultuur betrekking had, zoals zij ook vele jaren deel uitmaakte van de Heemkring, waar zij bij alle activiteiten betrokken was.

Soetendaelle verliest met Jos een van zijn stichtende leden en wij zullen haar in onze gedachten bewaren als een vriendelijk en behulpzaam persoon.

Rust in vrede, Jos"

Voorzitter van de Heemkring, Hedwig Vertonghen, eerde Jos als volgt in zijn memoriam.

"Verslagenheid alom, in de nacht van zaterdag op zondag overleed in haar slaap, Jos de Booser. Pol Feytens heeft het in memoriam geschreven.

Meer dan een jaar zaten Fons Van Damme, Kamiel Vrijdagh, Rik Geeroms en ikzelf iedere dinsdagnamiddag samen met Jos in het archief. Jos zorgde voor koffie en koekjes.

Zij was de eeuwige optimist, een stuwende kracht, iemand waarbij men altijd met alles terechtkon.

Jos, de Heemkring zal u missen."