Op 17 november nodigde de Heemkring haar leden uit voor een ongemeen boeiende voordracht. Heemkringlid Herman Vandenbossche deed jarenlang onderzoek naar de oorlogsjaren van zijn grootvader en grootoom. Hij gaf een lezing van de harde frontjaren van twee Merchtemse oorlogshelden: Jozef en Frans Vandenbossche.

Het werd een avond van secure opvolging van de frontervaringen en tegelijk had de lezing een anekdotisch gehalte. De heemkringleden bleven meer dan twee uur lang geboeid luisteren.