Hedwig Vertonghen heeft zijn sporen op vlak van heemkunde meer dan verdiend. Hij is namelijk jaren lang lid geweest van Heemkring Soetendaelle tot hij er in maart 2016 het voorzitterschap van overnam, toen Pol Feytens stopte.

Sindsdien hield de Kring in het August de Boeckhuis elke dinsdagnamiddag open deur. Bezoekers konden er voor opzoekwerk terecht. Heel wat geïnteresseerden in het familieverleden zochten samen met Hedwig in zijn uitgebreide genealogische databank, maar ook zijn fenomenaal geheugen over inwoners van ons grondgebied bracht verhalen van vroeger weer tot leven.

Vorig jaar nam Hedwig de beslissing om het voorzitterschap over te dragen. Een opvolger werd snel gevonden. Eddie de Block die het lokale politieke leven vaarwel had gezegd, nam het roer over als ondervoorzitter in een overgangsperiode. Op 21 januari 2020 zat Hedwig voor het laatst als voorzitter de ledenvergadering voor. Een van de agendapunten was de goedkeuring en bekrachtiging van twee functies. Voor een daarvan was het geen verrassing dat de naam van Eddie De Block viel. Hij wordt de huidige voorzitter. De functie van ondervoorzitter wordt in Heemkring Soetendaelle vanaf nu uitgeoefend door Hendrik Thomas, tevens digitaal archivaris.

De overdracht van functies gebeurde met lovende woorden en een fijne attentie voor Hedwig. Een foto mocht natuurlijk niet ontbreken. En dat de Heemkring in sterke handen was en is, mogen we gerust zeggen. De gewezen en huidige voorzitters en ondervoorzitter zitten op de foto broerderlijk naast elkaar op de eerste rij.  Een sterk team!”